Current Article
Information and Communication Engineering
Electronic Science and Engineering
Liu Chao, Zhang Chunwei, Liu Siyang, Sun Weifeng

2016,32(4) :408-414   [Abstract](0) [PDF:2279KB]Downlaod(201)
Mathematics, Physics, Mechanics
Hao Jian1, 2, Jing Lei1, Ke Hongliang1, 2, Wang Yao1, 2, Gao Qun1Wang Xiaoxun1, 2, Sun Qiang1, Xu Zhijun1

2016,32(4) :415-419   [Abstract](0) [PDF:1745KB]Downlaod(182)
Computer Science and Engineering
Civil Engineering
Traffic and Transportation Engineering
Electromagnetic Field and Microwave Technology
Zhu Xuefen1, 2, Chen Xiyuan1, 2, Huang Haoqian1, 2, Chen Jianfeng3, Xu Bincheng1, 2

2016,32(4) :484-488   [Abstract](0) [PDF:3995KB]Downlaod(147)
Energy and Power Engineering
Mechanical Engineering
Environmental Science and Engineering
Xie Huifang1, Zhang Jinhua1, Xin Wenli1, Hu Canyang1, Yan Mei1Zhang Qing1, He Qihuan1, Zhou Jiancheng2

2016,32(4) :502-507   [Abstract](0) [PDF:1719KB]Downlaod(196)
Chemistry and Chemical Engineering
Economy and Management