Current Article
Journal Honor
Information and Communication Engineering
Circuit and System
Computer Science and Engineering
Li Yuanjin1, 2, 3, Shu Huazhong1, Xiao Gang2, Wang Tao2Kong Youyong1, Wang Yang2, Shi Xiaoyong2

2017,33(2) :145-149   [Abstract](0) [PDF:1207KB]Downlaod(140)
Mechanical Engineering
Traffic and Transportation Engineering
Nguyen Van Liem1, 2, Zhang Jianrun1, Le Van Quynh2, Jiao Renqiang1, Liao Xin1

2017,33(2) :159-165   [Abstract](0) [PDF:1904KB]Downlaod(295)
Materials Sciences and Engineering
Chen Chen1, 2, Chen Yunfei1, 2, Sha Jingjie1, 2, Wu Gensheng3, Ma Jian1, 2, Li Kun1, 2, Ji Anping1, 2

2017,33(2) :171-176   [Abstract](0) [PDF:1372KB]Downlaod(285)
Electrical Engineering
Other Disciplines
Economy and Management
Mathematics, Physics, Mechanics