Home >> Journal of Southeast University (English Edition) [Energy and Power Engineering]Columns
Ji Cuilian1, 2, Han Jitian1, Liu Xiaopeng2, Shao Li1, Chen Changnian1

2015,31(3) :380-383   [Abstract](0) [PDF:912KB]Downlaod(63)
Zhang Chunwei, Zhao Weiwei, Bi Kedong, Yong GuoqingGao Xuesong, Wang Jianli, Chen Yunfei

2013,29(4) :414-418   [Abstract](0) [PDF:1347KB]Downlaod(68)
Chen Yibo1, Chen Jiufa1, Umberto Berardi2, Qiao Weilai1, Chen Junwei1

Chen Yeting1, Shi Tingting1, Qi Shanshan1, Yang Mu1Meng Na1, Gong Zhunan1, Huang Bin1, 2

2012,28(4) :474-479   [Abstract](0) [PDF:853KB]Downlaod(41)
Zhou Bin1, Paolo Tronville2, Richard Rivers3, Zhang Xiaosong1

2010,26(2) :311-315   [Abstract](0) [PDF:1049KB]Downlaod(58)
Xiao Gang1, Chi Yong2, Ni Mingjiang2, Cen Kefa2, Xiao Rui1, Huang Yaji1(1Key Laboratory of Clean Coal Power Generation and Combustion Technology of Ministry of Education, Southea

2007,23(2) :285-288   [Abstract](0) [PDF:558KB]Downlaod(33)
Xiao Jun1, Zhang Mingyao1, Zheng Puyan2(1Key Laboratory of Clean Coal Power Generation and Combustion Technology of Ministry of Education, Southeast University, Nanjing 210096, China)

2004,20(2) :200-204   [Abstract](0) [PDF:394KB]Downlaod(50)