Home >> Journal of Southeast University (English Edition) [Economy and Management]Columns
Zhang Changchun1, Wang Zhigong1, Shi Si1, Pan Haixian2, Guo Yufeng1, Huang Jiwei1

2011,27(2) :136-139   [Abstract](0) [PDF:1952KB]Downlaod(40)
Sun Xiaolin1**, Luo Dingti1, 2, Huang Guoquan3, Zhong Weijun1

2002,18(4) :346-350   [Abstract](0) [PDF:432KB]Downlaod(48)