Home >> Journal of Southeast University (English Edition) [Electrical Engineering]Columns
Wu Liwei1, Zheng Yingping1, Wang Shaorong2, Wang Zhenrong2, Jing Yao1, Sun Yueming1

2010,26(1) :87-90   [Abstract](0) [PDF:626KB]Downlaod(87)
Qiu Xiaohui1, 2, Zhao Yang3, 4, Xie Shaojun5, Chu Jiamei3, Jiang Ningqiu4

2009,25(2) :161-166   [Abstract](0) [PDF:530KB]Downlaod(64)
Li Xiaofeng1*, J.M.K. MacAlpine2, Chen Junwu1Wang Yan1, Zhang Guosheng1, Li Zhengying1

2001,17(2) :47-51   [Abstract](0) [PDF:420KB]Downlaod(55)