Home >> Journal of Southeast University (English Edition) [Mechanical Engineering]Columns
Wu Jianguo1**, Sun Qinghong1, Mao Haijun1, Yu Wenkai2, Cai Ying2

2002,18(4) :302-305   [Abstract](0) [PDF:387KB]Downlaod(70)
Hua Guoran1, 2**, Zhao Jianfeng1, Zhang Jianhua1, Huang Yinhui1, Yu Chengye1

2002,18(2) :123-127   [Abstract](0) [PDF:1551KB]Downlaod(43)