Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2010 1Iusse List
Chen Ping1, Yang Fang1, Fang Kun1, Gu Aiyuan2, Qian Zhuoyu3, Wang Peng4, Gu Ning1

2010,26(1) :82-86   [Abstract](0) [PDF:919KB]Downlaod(55)
Wu Liwei1, Zheng Yingping1, Wang Shaorong2, Wang Zhenrong2, Jing Yao1, Sun Yueming1

2010,26(1) :87-90   [Abstract](0) [PDF:626KB]Downlaod(87)