Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2011 2Iusse List
Huang Jiwei1, 2, Wang Zhigong1, Liao Yinghao2, Chen Zhijian2, Fang Zhijian2

2011,27(2) :132-135   [Abstract](0) [PDF:1351KB]Downlaod(94)
Zhang Changchun1, Wang Zhigong1, Shi Si1, Pan Haixian2, Guo Yufeng1, Huang Jiwei1

2011,27(2) :136-139   [Abstract](0) [PDF:1952KB]Downlaod(45)
Qi Hongsheng1, Wang Dianhai1, 2, Song Xianmin1

2011,27(2) :180-184   [Abstract](0) [PDF:1398KB]Downlaod(48)
Zhang Niping1, Yu Shuqin2, Wang Hui2, Shen Yanyan1, 3, Xu Shi1, Zhang Ling1, Xu Qian1, 3

2011,27(2) :217-221   [Abstract](0) [PDF:715KB]Downlaod(43)