Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2014 2Iusse List
Ding Nian1, Li Zifu2, Zhou Xiaoqin2, Hu Aibing1Bai Xiaofeng2, Nazim Uddin Sayed Mohammad2

2014,30(2) :225-229   [Abstract](0) [PDF:399KB]Downlaod(49)
Wang Sisi, Su Yijing, Che Wu, Wang Jianlong, Li Junqi

2014,30(2) :234-239   [Abstract](0) [PDF:1255KB]Downlaod(52)
Zhang Licheng1, 2, Lan Yu1, Cheng Yanan1, Dang Wei1

2014,30(2) :246-250   [Abstract](0) [PDF:469KB]Downlaod(61)