Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2017 2Iusse List
Li Yuanjin1, 2, 3, Shu Huazhong1, Xiao Gang2, Wang Tao2Kong Youyong1, Wang Yang2, Shi Xiaoyong2

2017,33(2) :145-149   [Abstract](0) [PDF:1207KB]Downlaod(130)
Nguyen Van Liem1, 2, Zhang Jianrun1, Le Van Quynh2, Jiao Renqiang1, Liao Xin1

2017,33(2) :159-165   [Abstract](0) [PDF:1904KB]Downlaod(233)
Chen Chen1, 2, Chen Yunfei1, 2, Sha Jingjie1, 2, Wu Gensheng3, Ma Jian1, 2, Li Kun1, 2, Ji Anping1, 2

2017,33(2) :171-176   [Abstract](0) [PDF:1372KB]Downlaod(231)