Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2005 3Iusse List
Xu Yong1, 2, Wang Zhigong1, Li Zhiqun1, Zhang Li1, Min Rui2, Xu Guanghui1, 3

2005,21(3) :260-262   [Abstract](0) [PDF:921KB]Downlaod(107)
Gu Wei, Yang Minyi, Zhao Hongping, Yang Xiaowei, Lei Wei

2005,21(3) :272-276   [Abstract](0) [PDF:467KB]Downlaod(38)
Xie Kai1, Xu Baowen1, 2, Nie Changhai1, 2, Shi Liang1, Zhang Xiaofang1

2005,21(3) :282-286   [Abstract](0) [PDF:464KB]Downlaod(24)
Wang Yongli1, 2, Xu Hongbing1, Dong Yisheng1, Qian Jiangbo1, Liu Xuejun1

2005,21(3) :293-298   [Abstract](0) [PDF:505KB]Downlaod(35)
Zhang Yuanying1, 3, Guo Huishi1, He Nongyue1, 2, Gu Yu1, Yang Di2, Wan Wenhui2, Zhang Jinan2

2005,21(3) :330-335   [Abstract](0) [PDF:1636KB]Downlaod(35)