Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2007 3Iusse List
Yang Xiandi1, 2, He Ning1, 2, Wu Libing1, 2, Liu Junqiang3

2007,23(3) :338-342   [Abstract](0) [PDF:449KB]Downlaod(55)
Yu Fang1, Chen Dongling1, 2, Wang Daling1, Yu Ge1, Bao Yubin1

2007,23(3) :347-351   [Abstract](0) [PDF:487KB]Downlaod(55)
Yu Jiangde1, 2, Fan Xiaozhong1, Pang Wenbo1, Yu Zhengtao3

2007,23(3) :361-364   [Abstract](0) [PDF:428KB]Downlaod(57)
Li Ling, Tang Shengqun, Xiao Ruliang, Fang Lina, Deng Xinguo, Xu Youwei, Xu Yang

2007,23(3) :365-368   [Abstract](0) [PDF:405KB]Downlaod(42)
Wang Shaojie, Zheng Xuefeng, Chu Lijun, Yu Zhen, Xu Guangmei

2007,23(3) :373-376   [Abstract](0) [PDF:436KB]Downlaod(46)
Xia Shixiong1, Zhang Lei1, Zhou Yong1, Niu Qiang1, Ding Qiulin2

2007,23(3) :377-380   [Abstract](0) [PDF:803KB]Downlaod(91)
Sun Xiaolin, Lu Zhengding, Li Ruixuan, Wang Zhigang, Wen Kunmei

2007,23(3) :394-398   [Abstract](0) [PDF:422KB]Downlaod(64)
Chen Wanghu1, 2, 3, Han Yanbo1, Wang Jing1, 3, Liu Chen1, 3, Wang Jianwu1, 3

2007,23(3) :408-412   [Abstract](0) [PDF:595KB]Downlaod(68)
Chen Zaiben1, 2, Xing Chunxiao2, Yang Jijiang2, Hu Qingcheng1, 2

2007,23(3) :413-417   [Abstract](0) [PDF:637KB]Downlaod(72)
Xia Shixiong, Li Wenchao, Zhou Yong, Zhang Lei, Niu Qiang

2007,23(3) :435-438   [Abstract](0) [PDF:427KB]Downlaod(45)
Ji Xianghua1, Chen Chao2, Shao Zhengrong2, Yu Nenghai1(1MOE-MS Key Laboratory of Multimedia Computing and Communication, University of Science and Technology of China, Hefei 230027, China)

2007,23(3) :439-442   [Abstract](0) [PDF:741KB]Downlaod(58)
Huang He1, Shan Zhiguang2, Huang Dongquan3

2007,23(3) :465-468   [Abstract](0) [PDF:431KB]Downlaod(68)