Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2014 3Iusse List
Xie Jiaye, Zhou Houxing, Mu Xing, Hua Guang, Li Weidong, Hong Wei

2014,30(3) :267-270   [Abstract](0) [PDF:994KB]Downlaod(239)
Truong Dinh Tu1, 2, 3, Cheng Guang1, 3, Guo Xiaojun1, 3, Pan Wubin1, 3

2014,30(3) :278-284   [Abstract](0) [PDF:910KB]Downlaod(835)
Li Yuanjin1, 2, Shu Huazhong1, Luo Limin1, Chen Yang1, Wang Tao2, Yue Zuogang2

2014,30(3) :306-310   [Abstract](0) [PDF:1075KB]Downlaod(195)
Yang Jun1, Gong Minghui1, Wang Xiaoting2, Chen Xianhua1, Wang Xiao1, Wang Zheng1

2014,30(3) :353-357   [Abstract](0) [PDF:3012KB]Downlaod(295)