Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2011 4Iusse List
Pan Haixian1, Lü Xiaoying1, Wang Zhigong2, Fang Tao1, Qiu Lei2, Huang Zonghao2

2011,27(4) :361-366   [Abstract](0) [PDF:1616KB]Downlaod(166)
Xue Mingxiang1, 2, Fei Shumin1, Li Tao3, Pan Juntao1(1 Key Laboratory of Measurement and Control of Complex Systems of Engineering of Ministry of Education, Southeast University, Nanjing 210096, China)

2011,27(4) :375-378   [Abstract](0) [PDF:472KB]Downlaod(168)