Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2014 4Iusse List
Li Kai1, 2, Wang Yun1, 2, Yin Yi1, 2, 3, Yuan Feifei1, 2

2014,30(4) :428-433   [Abstract](0) [PDF:582KB]Downlaod(119)
Zhou Xuefeng1, 2, Fang Feng1, Tu Yiyou1, Jiang Jianqing1, Zhu Wanglong2, Yin Songyan3

2014,30(4) :445-448   [Abstract](0) [PDF:1289KB]Downlaod(54)
Huang Jingyi1, Liu Guangqing1, 2, Xue Mengwei2, Zhou Yuming1, 3, Yao Qingzhao1, 3

2014,30(4) :514-519   [Abstract](0) [PDF:953KB]Downlaod(106)
Meng Junli, Wu Min, Ding Wen, Li Ying, Zhang Jin, Ni Henmei

2014,30(4) :526-530   [Abstract](0) [PDF:996KB]Downlaod(104)