Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2015 4Iusse List
Agha Yasir Ali1, Zhang Zaichen1, Abdeldime M.S.Abdelgader1, Zong Baiqing2

2015,31(4) :437-442   [Abstract](0) [PDF:2126KB]Downlaod(306)
Wu Dan1, 4, Wu Jiasong1, 2, 3, 4, Zeng Rui1, 4, Jiang Longyu1, 4Lotfi Senhadji2, 3, 4, Shu Huazhong1, 4

2015,31(4) :469-473   [Abstract](0) [PDF:636KB]Downlaod(123)
Liu Jieyuan1, 4, Wu Jiasong1, 2, 3, 4, Lotfi Senhadji2, 3, 4, Shu Huazhong1, 4

2015,31(4) :474-478   [Abstract](0) [PDF:1192KB]Downlaod(143)
Li Yunhui1, Zhou Jue1, Zhang Minhui1, Yang Ming2Li Xiaobo1, Liu Ran1, Yin Lihong1, Pu Yuepu1

2015,31(4) :577-581   [Abstract](0) [PDF:1469KB]Downlaod(107)