Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2008 4Iusse List
Zhou Xiaoyan1, 2, Zheng Wenming3, Zou Cairong1, 4, Zhao Li1

2008,24(4) :428-432   [Abstract](0) [PDF:615KB]Downlaod(68)
Zhao Shenghui1, 2, Qian Ning1, Wu Guoxin1, Chen Guilin2

2008,24(4) :444-449   [Abstract](0) [PDF:501KB]Downlaod(59)
Yang Ankang1, Liu Jingnan1, Yoshihisa Uchida2, Yoshiyuki Uchida2

2008,24(4) :473-477   [Abstract](0) [PDF:871KB]Downlaod(95)