Home >> high-impact papers list

high-impact papers list

Rankings Article Downloaded
1
Chai Zhengyi1, 2, Zheng Baolin3, Shen Lianfeng1, Zhu Sifeng1

323
2 313
3
Li Zhengquan1, Wu Ming1, Shen Lianfeng1, Wang Zhigong2, Jia Ziyan1

295
4
Wang Dingcheng1, 2, 3, Tian Yuhang2, Chen Beijing1, 2, 3, Shu Huazhong4

278
5
Chen Xiaobing, Zhao Ronglong, Tong Jinhu, Huang Xiaoming, Luo Ruilin

277
6 277
7 264
8
Wang Tonghan1, Zhang Lu2, Jia Huizhen3, Kong Youyong1, Li Baosheng1, 4, Shu Huazhong1

263
9 255
10 249
11 244
12 240
13 239
14
Wang Xia1, Liang Ruiyu2, Wang Qingyun2, Shen Hongming3, Zhao Li1, Zou Cairong1

237
15
Sun Minhong1, 2, Shao Zhangyi2, Bao Jianrong2, Yu Xutao1

237
16
Agha Yasir Ali1, Zhang Zaichen1, Abdeldime M.S.Abdelgader1, Zong Baiqing2

230
17 229
18 222
19 218
20
Zhang Hongbin1, 2, Ji Donghong1, Yin Lan1, Ren Yafeng1, Yin Yi2

217
21 217
22 215
23 214
24 212
25 208
26 206
27 205
28 204
29 202
30
Yang Zhen1, 2, Fei Shumin1, Wang Fang2, Bao Anping1, Liu Guquan1

201
31 201
32
Hu Jinsong1, Shu Feng1, 2, 3, 4, Xu Zhengwen3, Que Fei1Huang Xiaohui1, Liu Tingting1, Lu Jinhui1

201
33 200
34 198
35 198
36 197
37 196
38 196
39 195
40 195
41 192
42 191
43
Shu Feng1, 2, 3, Tong Juanjuan1, Li Jun1, Wang Jin1, Gu Chen1, Lu Jinhui1

189
44 188
45
Zhao Yingnan1, 2, 3, He Xiangjian3, Chen Beijing1, 2, Zhao Xiaoping1, 2

183
46 182
47 178
48 178
49
Qiao Guifang, Song Guangming, Zhang Ying, Sun Huiyu, Wei Zhong

177
50 176