Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2002 1Iusse List
Xu Lina1, 2**, Zhou Kaichang1, Liu Chunping2, Ou Danlin2, Gu Ning1, Liu Juzheng2, Chen Kunji3

2002,18(1) :92-94   [Abstract](0) [PDF:888KB]Downlaod(37)