Home >> Journal of Southeast University (English Edition) [Mathematics, Physics, Mechanics]Columns
Hao Jian1, 2, Jing Lei1, Ke Hongliang1, 2, Wang Yao1, 2, Gao Qun1Wang Xiaoxun1, 2, Sun Qiang1, Xu Zhijun1

2016,32(4) :415-419   [Abstract](0) [PDF:1745KB]Downlaod(216)
Wang Longde1, 2, 3, 4, Zhang Tong1, 3, 4, Zhang Xiaoyang1, 3, 4, Li Ruozhou1, 3, Wang Luning1

2013,29(2) :152-157   [Abstract](0) [PDF:1745KB]Downlaod(190)
Zhao Gutian1, Guo Weichuan1, Tan Qiyan1, Qiu Yinghua1Kan Yajing1, Chen Yunfei1, 2, Ni Zhonghua1

Dong Lihong1, 2, Wang Shengxiang1, Wang Shuanhong1

2013,29(1) :103-105   [Abstract](0) [PDF:421KB]Downlaod(157)
Li Jiapeng1, Bi Kedong1, Chen Yunfei1, 2, Chen Min1, Wang Zhu1(1 Jiangsu Key Laboratory for Design and Fabrication of Micro-Nano Biomedical Instruments, Southeast University, Nanjing 211189, China)

2011,27(3) :257-260   [Abstract](0) [PDF:570KB]Downlaod(71)
Zhang Cuiping1, 2, Chen Jianlong1

2009,25(1) :142-146   [Abstract](0) [PDF:506KB]Downlaod(59)
Xu Qilou1*, Ji Tonggeng2, Jiang Rui1, Tang Guoming3, Ji Hongen4

2002,18(3) :241-248   [Abstract](0) [PDF:460KB]Downlaod(64)
Miao Jiangping1** Xu Jin1 Zhou Lixin1 Wu Zonghan1 Raymand Hii2 Chai Koh Hoong2 Lin Yihua3

2002,18(2) :188-190   [Abstract](0) [PDF:379KB]Downlaod(43)