Home >> Journal of Southeast University (English Edition) [Traffic and Transportation Engineering]Columns
Liu HuanfengSong XianminZhang LibinTao PengfeiYang Qiujie

2017,33(3) :322-329   [Abstract](0) [PDF:2063KB]Downlaod(126)
Nguyen Van Liem1, 2, Zhang Jianrun1, Le Van Quynh2, Jiao Renqiang1, Liao Xin1

2017,33(2) :159-165   [Abstract](0) [PDF:1904KB]Downlaod(331)
Qu Zhaowei, Cao Ningbo, Chen Yongheng, Bai Qiaowen, Sun Lei

2016,32(2) :226-232   [Abstract](0) [PDF:1924KB]Downlaod(184)
Sun Feng1, 3, Wang Dianhai2, Ma Dongfang2, Ma Xiaolong2

2012,28(4) :485-489   [Abstract](0) [PDF:748KB]Downlaod(112)
Qi Hongsheng1, Wang Dianhai1, 2, Song Xianmin1

2011,27(2) :180-184   [Abstract](0) [PDF:1398KB]Downlaod(48)
Ding Jianming1, Chen Juanting2, Wang Baoqian2, Xu Xiuli3

2010,26(4) :582-585   [Abstract](0) [PDF:1782KB]Downlaod(65)
Wang Dianhai1, Liang Chunyan2, Cheng Yao1, Yao Ronghan3

2009,25(2) :262-266   [Abstract](0) [PDF:481KB]Downlaod(43)
Yang Jun1, Dai Peng1, Yu Liangming1, Ge Sumin2, Liu Qingquan3, Qian Guochao4

2007,23(4) :588-593   [Abstract](0) [PDF:629KB]Downlaod(48)
Yang Jun1, Yu Liangming1, Wan Jun1, Chen Jun1, Qian Guochao2

2006,22(2) :270-272   [Abstract](0) [PDF:429KB]Downlaod(66)
Zhang Lei1, Qian Zhendong1, Cheng Gang1, Liu Zhenqing2

2006,22(1) :96-100   [Abstract](0) [PDF:476KB]Downlaod(59)
Cheng Lin, Li Qiang, Wang Jingyuan, Wang Wei

2004,20(2) :235-239   [Abstract](0) [PDF:330KB]Downlaod(53)
Yang Jun1, Gharabaghy Cyrus2, Steinauer Bernhard2

2002,18(4) :297-301   [Abstract](0) [PDF:374KB]Downlaod(81)